انواع گیج های جوشکاری

گیج فشار گیج Fillet این گیج بیشتر برای اندازه گیری گرده های جوش با اندازه 1/8 تا 1 اینچ (3،2-25 […]

گیج اندازه گیری

گیج اندازه گیری

گیج اندازه گیری   گیج فشار که از مکانیزم مکانیکی بوردون تیوب یا دیافراگی و در بعضی موارد بیلوز المنت استفاده […]