گیج

ساختمان داخلی گیج

از گیج ها به منظور اشکار سازی و نمایش فرایندهایی مثل اندازه گیری دما – فشار – فلو – سطح استفاده می گردد.

توجه:وظيفهspring گرفتن نوسانات عقربه مي باشد

مکانیزم عملکرد گیج ها با همدیگر متفاوت است و بصورت چند نمونه متفاوت در بازار یافت می شود.

۱-مکانیزم دیافراگم

در این مکانیزم تعغیرات فشار سبب تعغیرات در حجم دیافراگم می گردد که می توان این تعغیرات حجم را به تعغیرات حرکت در عقربه تبدیل نمود

۲-مکانیزم لوله بوردن

یکی از مهم ترین انواع بوردن تیوب ها سی تیوب می باشد که تعغیرات فشار سبب انحراف قسمت سی شکل به بیرون می گردد.که این تعغیرات را می توان به حرکت عقربه تبدیل کرد.

 ۳-مکانیزم سیستم های فیلد شده

این مکانیزم بیشتر برای اندازه گیری دما استفاده می شود. مکانیزم گیج توسط یک تیوب عایق شده به فرایند متصل است و درون تیوب نیز گاز یا مایع می باشد با افزایش حرارت ماده درون تیوب افزایش حجم می دهد و فشار اعمالی به تیوب را بیشتر می کند که در نتیجه از تعغیرات فشار می توان تعغیرات حرارت را به وجود اورد.

۴-مکانیزم بیلوز

در این مکانیزم تعغیرات فشار به تعغیرات طول بوردن تبدیل می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*