گیج فشار

گیج Fillet
این گیج بیشتر برای اندازه گیری گرده های جوش با اندازه 1/8 تا 1 اینچ (3،2-25 میلیمتر) به کار می رود. این گیجها همچنین تحدب وتقعر گرده های جوش را نیز اندازه گیری می کند.

روش اندازه گیری مشخصات جوش با گیج FILLET

گیجهای چند منظوره
یک گیج چند منظوره قادر به انجام چندین اندازه گیری مانند اندازه گیری تحدب وتقعر جوش، گرده جوش واندازه ریشه می باشد. از انواع آن می توان به گیجهای AWS و Cambridge-type اشاره نمود .
گیج AWS
این گیج برای تعیین مشخصات جوشهای گوشه ای ولبه ای کاربرد دارد. این گیج قادر به اندازه گیری
تلرانس تحدب وتقعر جوشها که از قبل برای آن تعیین شده است، می باشد. این گیج همچنین قادر به اندازه دگیری گرده های جوش نیز می باشد.

در شکل زیر روشهای مختلف انجام کار با گیج AWSنشان داده شده است.

گیج کمبریج (Cambridge)

گیج Cambridge چند منظوره قادر به اندازه گیری موارد زیر در واحدهای اینچ ومیلیمتر می باشد:
– زاویه آماده سازی 0 تا 60 درجه
– اضافه فلز جوش
– عمق بریدگی لبه ها(Undercut)
– عمق(Pitting)
– اندازه ریشه
– ارتفاع گرده جوش
– عدم همطرازی
– اندازه گلویی جوش گوشه ای
– طول گرده جوش

گیج HI-LO
این گیج که گیج(Mismatch) نیز نامیده می شود برای اندازه گیری همطرازی داخلی اتصالات لوله به کار می رود. بعداز وارد کردن وقرار دادن گیج، پیچ انگشتی رابسته و گیج در آورده می شود تا عدم همطرازی معلوم می شود.

این گیج می تواند برای اندازه گیریهای زیر نیز به کاررود:
-ارتفاع گرده جوش
– فاصله اتصال (fit-up)
– زاویه آماده سازی
– عدم همطرازی داخلی
– مسیر جوش، جوشهای مدور
– ضخامت دیواره جوش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *